perjantai 10. lokakuuta 2014

Muutamme maailmaa yhdessä – kokemuksia kansainväliseltä opintojaksolta


Kirjoittajat sosiaalityön maisteriopiskelijat: Ulla Hakola, Merja Leppäaho, Airi Kolppanen

Olet varmasti kuullut sanonnan “joskus on käytävä kaukana nähdäkseen lähelle”. Me kolme sosiaalityön aikuisopiskelijaa saimme syksyllä 2013 mahdollisuuden kokea tuon sanonnan todeksi  ALLISW-verkoston (Adult Lifelong Learning in Social Work; A European Network for Social Work as Adult Education and Blended Learning) kansainvälisessä seminaarissa Liettuan Vilnassa. Sen lisäksi, että seminaari kerrytti maisteriopintojemme opintopisteitä, pääsimme osaksi kansainvälistä sosiaalityön verkostoa ja saimme kokemuksen, joka jätti jälkensä meihin ei vain opiskelijoina vaan myös tulevina sosiaalityöntekijöinä.

Seminaariviikon teema oli eurooppalainen sosiaalityö ja köyhyyden haasteet, “European social work and the challenges of poverty”. Viikon isäntänä toimi Mykolos Romeria University (MRU) ja seminaariin osallistui Liettuan ja Suomen lisäksi Romanian, Portugalin ja Slovenian edustajia sekä MRU:ssa opiskelevia sosiaalityön vaihto-opiskelijoita. Aikaisemmista opinnoistamme tutut virtuaaliyhteydet toimivat myös Liettuassa ja osa esityksistä ja luennoista toteutettiin AC:n kautta. Seminaaria oli siten mahdollista seurata myös Suomessa.


IMG_0077.JPG

Seminaarin keskiössä olivat opettajien ja asiantuntijoiden luennot sekä opiskelijoiden esitykset köyhyydestä ja sen kokemuksista edustamissaan maissa. Seminaarin edetessä eurooppalainen köyhyys alkoi hahmottua kuvaksi, jota on vaikea pakottaa yksiin raameihin. Onko ratkaisu köyhyyteen ruokapankki, joka Liettuassa jakoi vuonna 2013 4,7 miljoonaa ateriaa? Vai suomalainen aktivointipolitiikka, jossa erilaiset tuloloukut ovat osalle työttömistä arkipäivää? Voiko pelkkä liikuntaharrastus nostaa romanialaisen lapsen köyhyydestä kukoistukseen?  Seminaari  ei pystynyt vastaamaan näihin kysymyksiin tyhjentävästi. Sen sijaan esitykset muistuttivat, että kansainvälisissä köyhyyden kysymyksissä on ymmärrettävä tilanteiden kontekstuaalisuus, eivätkä valtiot siten ole suoraan verrattavissa toisiinsa. Köyhyyden syyt, tasot ja seuraukset niin yhteiskuntien kuin yksilöidenkin tasolla ovat eri maissa hyvin moninaisia. Toisaalta maailman globalisoituminen on johtanut tilanteeseen, missä yksittäinen ihminen, valtio tai kansakunta ei voi jättäytyä ”porukasta pois”, meni sitten hyvin tai huonosti. Köyhyyden ongelmaa on pyrittävä ratkaisemaan yhdessä, kansainvälisesti. Tietoisuus köyhyyden kokemuksista, taustoista ja sosiaalityön arjesta eri maissa helpottaa meitä tunnistamaan oman toimintaympäristön ongelmakohtia, mutta myös mahdollisuuksia. Kansainväliset näkökulmat ovat omiaan vahvistamaan myös sosiaalityön ammatti-identiteettiä lisätessään tietoisuutta oman alan kansainvälisistä yhteyksistä.

Seminaariviikkomme helmiä olivat tutustumiskäynnit kehitysvammaisten päivätoimintakeskus Sviesaan ja katolisen kirkon yhteydessä toimivaan lasten, nuorten ja perheiden päivätoiminta- ja avopalvelukeskukseen (The Blessed Jurgis Matulaitis social center). Tutustumiskäynneillä näimme, että fyysiset puitteet eivät ole sosiaalityön tärkeimmät työvälineet vaan arvot, joiden varassa työtä tehdään. Kannustus, arvostus ja vankkumaton vakaumus, joiden avulla sosiaalityötä eri yhteyksissä ja olosuhteissa toteutettiin, oli koskettavaa, vaikuttavaa ja ihailtavaa.

 IMG_0113.JPG
Opiskelijan näkökulmasta kaikkein sykähdyttävintä seminaarissa oli kohtaaminen sosiaalikeskuksen sosiaalityöntekijän, Eglen, kanssa. Miten samaa kieltä voivatkaan kaksi toisilleen vierasta ja vieraskielistä sosiaalityöntekijää ja alan opiskelijaa puhua? Kokemus yhteisestä sosiaalityön arvoperustasta kansainvälisellä tasolla on varsin huikea tunne ja antaa, jos mikä, uskoa myös yhteiseen tulevaisuuteen.
Uskomme, että matkamme tarjosi meille kokemuksia, joita emme olisi saaneet kotiin jäämällä. Kaiken oppimamme lisäksi tutustuimme uuteen maahan sekä sen vieraanvaraisuuteen ja ystävällisyyteen, saimme uusia ystäviä toisistamme ja kansainvälisiä kontakteja. Jos sinulle tarjoutuu mahdollisuus kansainvälisiin opintoihin - tartu niihin! Kauas ei tarvitse olla pitkä matka.

1 kommentti:

  1. Kiitokset matkasta Vilnan seminaarin tunnelmiin. Kirjoituksestanne välittyi upeasti paljon tärkeitä ajattelemisen aiheita!

    VastaaPoista