tiistai 11. helmikuuta 2014

Hyvinvoinnin ja palvelujen innovaatioita syrjäkyliltä?
Mari Kattilakoski
projektitutkija, Pakallinen hallinta maaseudun palvelurakennemuutoksessa -hanke
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Maaseutuun liitetään usein ajatus ikääntyvästä ja harvenevasta väestöstä, autioituvista kylistä. Mielikuvat pitävät osin paikkansa. Erityisesti harvaan asuttu maaseutu ikääntyy muuta maata nopeammin. Lukuun ottamatta kaupungin läheistä maaseutua asutus maaseudulla vähenee, harvaan asutulla maaseudulla jopa dramaattisesti. Monimuotoisen maaseudun autioitumisesta ei kuitenkaan voi puhua. Maaseutua pidetään, työpaikkojen ja palvelujen vähentymisestä huolimatta, houkuttelevana asuinympäristönä. Tuore maaseutubarometri paljastaa, että jopa joka kolmas suomalainen haluaisi asua maaseudulla. Erityisesti kaupungin läheinen maaseutu houkuttelee uusia asukkaita ja siellä asuvat kokevat oman hyvinvointinsa maan parhaimmaksi. Kaupunkilaisille maaseudulla on kasva merkitys lisääntyneen vapaa-ajanasumisen, monipaikkaisuuden ja (hyvinvointi)matkailun myötä.  Maaseutu ei siis ole autioitumassa vaan sen merkitys ihmisten hyvinvoinnille näyttää päinvastoin olevan kasvamassa.

Hyvinvointivaltion ja palvelurakenteiden uudistamisprosesseissa maaseutu ja Suomen maantiede tuntuu toisinaan unohtuvan. Uudistuksia toteutetaan suuruuden logiikalla, isojen keskitettyjen ratkaisujen uskotaan synnyttävän kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluja. Suuruuden logiikalla ei kuitenkaan pystytä muuttamaan maantieteellistä todellisuutta - Suomi on harvaan asuttu maa jossa etäisyydet ovat pitkiä ja merkittäviä keskuksia on vähän. Maaseutualueilla asuu lähes kolmannes suomalaisista ja erityisesti harvaan asutulla maaseudulla palvelumarkkinoiden valinnanvapauden sijaan miettimistä riittää palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja sujuvan arjen ratkaisuissa.

Paikallisuuden ja läheisyyden arvostus on kasvanut useilla aloilla, erityisesti lähiruoka ja -energia ovat nosteessa. Palveluissa muutos on sitä vastoin ollut kohti keskitettyjä ratkaisuja. Uusien lähipalvelumallien kehittämiseen luodaan kuitenkin kasvavia odotuksia niin kansalaisten kuin päättäjien suunnalta. Liikkuvien ja sähköisten palvelujen kehittäminen toimii vain osaratkaisuna, lähipalvelujen turvaamiseen ja kehittämiseen tarvitaan uudenlaista ajattelua ja sektorirajat ylittäviä kumppanuuksia.

Maaseutututkijana olen vieraillut kylissä, joissa - kylläkin pitkälti olosuhteiden pakosta - on luotu uudenlaisia kansalaisosallistumiseen, yhteisöllisyyteen ja eri sektoreiden yhteistyöhön pohjautuvia lähipalvelumalleja arjen sujuvuuden turvaamiseksi. Rohkenenkin epäillä että palvelujen ja hyvinvoinnin sosiaaliset innovaatiot eivät tule syntymään suuruuden ekonomian vaan läheisyyden ekonomian kehittymiselle. Ja tässä kehityksessä suomalaisen maaseudun paikallisyhteisöt tulevat olemaan pioneereja.   

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti